top of page

Dyrektor Kategorii  
Międzynarodowy koncern branży DIY

Firma

Naszym Klientem jest międzynarodowy koncern branży DIY, lider rynku artykułów budowlanych.

 

Stanowisko – Dyrektor Kategorii

Osoba na stanowisku Dyrektor Kategorii będzie odpowiadać za opracowanie i wdrożenie polityki firmy w zakresie realizacji celów biznesowych (zysk i sprzedaż) oraz zaspokojenia potrzeb klientów w ramach podległych grup towarowych w jednej z czterech kategorii.

 

Zakres obowiązków

Wyzwania

 • Rozwój biznesu na rynkach międzynarodowych i zdobycie pozycji lidera branżowego w regionie CEE. 

 • Zwiększenie obrotów spółki 

 • Ciągłą poprawę rentowności 

 • Dywersyfikację biznesu i dalszy intensywny rozwój oferty produktowej 

 • Transformację struktur i rozwój organizacji w oparciu o procesy ciągłego doskonalenia.   

 • Poszerzenie kompetencji produkcyjnych 

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i realizacja strategii rozwoju spółki  

 • Pełna odpowiedzialność́ za wyniki finansowe spółki (P&L) 

 • Przygotowywanie rocznych planów działalności, nadzór nad procesem budżetowania. 

 • Zarządzanie operacyjne spółką, w szczególności optymalizacja procesów oraz kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości i zgodności z wszelkimi normami i wymogami. 

 • Rozwijanie działalności biznesowej - poszukiwanie nowych partnerów biznesowych oraz innowacji produktowych oraz możliwości wejścia w nowe segmenty biznesowe i obszary geograficzne. 

 •  Uczestnictwo w przygotowywaniu strategii dla podległych grup asortymentowych.

 • Zarządzanie cyklem życia produktów, w tym wprowadzaniem zmian/ nowości.

 • Opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju asortymentu w celu osiągnięcia założonych celów sprzedażowych i marżowych.

 • Monitorowanie rozwoju rynku i konkurencji w celu identyfikacji trendów i szans rozwoju.

 • Tworzenie i komunikacja oferty w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów.

 • Współpraca z marketingiem nad tworzeniem planu promocji oraz planów marketingowych, współpraca z Operacją nad implementacją planów w marketach oraz w sklepie internetowym.

 • Nadzorowanie procesu zarządzania podległymi kategoriami: wybór asortymentu, negocjacje z dostawcami, zarządzanie polityką cenową, planowanie promocji, tworzenie konceptów i wdrażanie ich w marketach, zarządzanie zapasami, merchandising, informacje o produktach dostępne dla klientów, zapewnienie dostępności produktów.

 • Udział w projektach międzynarodowych.

 • Zarządzanie 11-12 osobowym zespołem (Menadżer Kategorii - 6 osób + Specjaliści

Wymagania

 

Doświadczenie zawodowe:

✓ Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w roli Dyrektora /

    Managera w dziale Category Managmentu lub Zakupów

    firmie z sektora retail i/lub e-commerce; idealnie
    w kategorii produktów z obszaru

    Building/Decoration/Renovation/Terrace/Garden/Picnic/

    Home&Living i / lub innych przemysłowych.

✓ Doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu kategorią

    produktów (we wprowadzaniu zarówno działań

    rozwojowych jak również optymalizacyjnych).

✓ Doświadczenie w zarządzaniu zespołem

✓ Umiejętność perspektywicznego spojrzenia na rynek

    zrozumienie zachowań zakupowych konsumenta.

✓ Zdolność analizowania danych i trendów rynkowych oraz

    tworzenia odpowiednich rekomendacji.

Kompetencje zawodowe i cechy osobowościowe:

 

✓ Rozwinięte zdolności przywódcze.

✓ Proaktywność.

✓ Umiejętność współpracy w zespole.

✓ Elastyczność, entuzjazm i dynamizm w działaniu

✓ Dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne.

✓ Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.

✓ Kompetencje w zakresie prowadzenia negocjacji

    handlowych i tworzenia długotrwałych relacji

    biznesowych.

✓ Umiejętność podejmowania decyzji i wdrażania inicjatyw.

✓ Umiejętność organizacji i planowania pracy własnej oraz

    zespołu.

✓ Ukierunkowanie na realizację zadań i osiąganie

    założonych celów.

✓ Wysoki poziom wewnętrznej motywacji.

Wykształcenie:

✓ Wykształcenie wyższe

Znajomość języków:

✓ Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Miejsce w strukturze organizacji: 

 • Podległość: Category Management and Supply Chain Director, Członek Zarządu

 • Stanowiska bezpośrednio podległe: Menadżer Kategorii

 

LOKALIZACJA: Warszawa

bottom of page