Senior Product Development Manager
Wiodący serwis internetowy

Firma

Naszym Klientem jest wiodąca firma technologiczna prowadząca serwis internetowy, z którego co miejsiąc korzystają miliony użytkowników. Marka naszego Klienta jest jedną z najbardziej znanych w branży.

Zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za strategię produktową spółki 

 • Stała weryfikacja i optymalizacja pod kątem funkcjonalności i potrzeb biznesowych. W tym m.in.:

  • Zarządzanie back-logiem produktu,          

  • Komunikacja zmian w produkcie na zewnątrz i do wewnątrz,   

  • Wsparcie handlowców i konsultantów w analizie sugestii klientów,        

  • Rekomendowanie projektów w planowaniu strategii spółki,

  • Analiza mierników produktowych i SaaS’owych.

 • Analiza rynku, konkurencji i potrzeby klientów w celu identyfikacji szans i zagrożeń w obszarze strategii produktowej.

 • Nadzór nad obszarem technologicznym (Technology Manager + zespół programistów)

 • Współpraca z działem marketingu, działem sprzedaży, działem prawnym oraz działem bezpieczeństwa w zakresie rozwoju obecnych i tworzenia nowych produktów. 

 • Współpraca nad realizacją budżetu wydatków działu Product Development.

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podległych zespołów i rozwoju podległych pracowników (struktura + 30 osób, 8 osób bezpośrednio raportujących) 

 • Współpraca na poziomie grupy z pozostałymi zespołami supportowymi.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (umożliwiająca przygotowanie i zaprezentowanie przed zarządem np. prezentacji z wnioskami z audytu procesów)

 • Kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Managera w firmie z branży technologicznej lub usługowej.

 • Doświadczenie w firmach specjalizujących się w rozwiązaniach SaaS’owych będzie atutem

 • Doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem rozwoju i utrzymania produktu

 • Doświadczenie w kreowaniu strategii rozwoju produktu.

 • Umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków.

 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów biznesowych, budżetowaniu, fakturowaniu i raportowaniu.Gotowość do pracy w zmiennym, dynamicznym otoczeniu.

 • Wysoki poziom kompetencji interpersonalnych: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność 

 • Kreatywność.

 

LOKALIZACJA: Warszawa