top of page

Key Account Manager (bardzo duże i duże zakłady przemysłowe)
Partner w Transformacji Energetycznej

Klient

Naszym Klientem jest firma będąca partnerem dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie transformacji energetycznej.

 

Stanowisko

Key Account Manager  będzie doradzać klientom w procesie wyboru i wdrożenia inwestycji obniżających zużycie oraz koszty energii.  

 

Firma poszukuje osoby, która znacząco przyczyniłaby się do dalszego intensywnego rozwoju spółki. Kluczowym dla firmy jest pozyskanie kandydatów, którzy mają bardzo wysokie zdolności interpersonalne, pozwalające na nawiązywanie i budowanie relacji na poziomie zarządów.  

Zakres odpowiedzialności

 • Realizacja wyznaczonych celów sprzedaży.  

 • Proaktywne działania w zakresie nawiązywania oraz rozwijania kontaktów biznesowych  z potencjalnymi klientami (bardzo duże i duże zakłady przemysłowe), w szczególności: 

  • Umawianie i prowadzenie spotkań biznesowych w celu zebrania informacji o sytuacji i potrzebach klienta. 

  • Budowanie i rozwój relacji z osobami decyzyjnymi wewnątrz organizacji klientów (na poziomie zarządów spółek).  

  • Doradztwo biznesowe dla klientów na bazie przedstawiania korzyści dla klienta wynikających z oferowanych przez firmę rozwiązań. 

  • Zapewnienie firmie udziału w procesach zapytań ofertowych organizowanych przez klientów. 

  • Koordynacja przygotowania ofert dla klientów, w szczególności współpraca z działem wsparcia technicznego w celu opracowania najlepszego dla Klienta rozwiązania, oszacowania oszczędności dla Klienta, przygotowania harmonogramu realizacji projektu oraz jego wyceny. 

  • Negocjacje handlowe. 

 • Przekazanie podpisanych kontraktów do działu realizacji. 

 • Rozwiązywanie ewentualnych problemów zgłaszanych przez klientów w trakcie realizacji projektu. 

 • Dbałość o zachowanie najwyższych standardów sprzedaży i obsługi klienta. 

 • Przygotowywanie raportów dotyczących prowadzonych działań handlowych oraz bieżące uzupełnianie CRM.  

 • Przeprowadzanie analiz rynku. 

 • Udział w tragach oraz spotkaniach branżowych. 

 

Wymagania

Doświadczenie zawodowe:

 • Minimum 3-4 letnie doświadczenie na stanowisku Key Account Manager lub pokrewnym. 

 • Potwierdzone sukcesami doświadczenie w sprzedaży B2B (preferowane) lub B2C. 

 • Mile widziane doświadczenie w sprzedaży dla przedsiębiorstw produkcyjnych kompleksowych rozwiązań wymagających podejścia doradczego skoncentrowanego na oszczędnościach kosztowych możliwych do uzyskania przez Klientów. 

 • Doświadczenie w prowadzeniu rozmów z zarządami firm oraz innymi interesariuszami. 

Kompetencje i cechy:

 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne 

 • Doskonałe umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne 

 • Silna orientacja na realizację celu 

 • Umiejętność budowania i utrzymywania relacji biznesowych 

 • Przedsiębiorczość, dynamizm i inicjatywa  

 • Osoba głodna sukcesu, nastawiona na wynik 

 • Partner biznesowy/ posiadający umiejętności doradcze 

 • Umiejętność rozwiązywania problemów 

 • Decyzyjność 

 • Kreatywność  

Znajomość języka:

 • Znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie (pozwalającym na prowadzenie negocjacji
  w centralach firm międzynarodowych). 

Miejsce pracy: 

 • Poszukiwani są Kandydaci, którzy będą w stanie obsługiwać największe skupiska firm i ośrodki przemysłowe w Polsce (m.in. w Warszawie, Łodzi, na Górnym i Dolnym Śląsku, Podkarpaciu itp.). 

 • Spółka zakłada możliwość pracy zdalnej (plus liczne wizyty u Klientów na terenie obsługiwanego regionu). 

 • Możliwa również praca w jednym z biur firmy. 

bottom of page