top of page

Dyrektor Zarządzający 
Odlewnia

Klient

Naszym Klientem jest odlewnia należąca do dużej grupy kapitałowej.

 

Stanowisko

Podstawowym zadaniem Dyrektora Zarządzającego będzie znaczące zwiększenie wartości spółki dla jej udziałowców w ciągu najbliższych kilku lat. Powinno to zostać osiągnięte poprzez:

 • poprawę rentowności firmy

 • dywersyfikację sprzedaży / wejście w nowe segmenty rynku

 • zwiększenie sprzedaży zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych

 • wprowadzenie nowych produktów 

 • zbudowanie efektywnych struktur sprzedażowych

 • zapewnienie pełnego wykorzystania linii produkcyjnych

 • poprawę efektywności operacyjnej/optymalizację procesów produkcyjnych, rewitalizację łańcucha dostaw, etc.

 • optymalizację kapitału obrotowego firmy 

 • optymalizację kosztów działania spółki.

Poza zbudowaniem i wdrożeniem strategii spółki, do zadań Dyrektora Zarządzającego należeć będzie nadzór nad jej działalnością zarówno w części komercyjnej, projektowej jak i produkcyjnej. 

Cele

 • Kreowanie wartości dla udziałowców - budowa świadomości w organizacji i otoczeniu biznesowym, w jaki sposób spółka będzie generowała wartość, jakie rozwiązania i metody będą stosowane. 

 • Strategia działania - wdrażanie strategii i przełożenie jej na język konkretnych działań operacyjnych

 • Lider zmian – budowa kultury organizacyjnej w oparciu o wspólne wartości, wspieranie innowacji i rozwoju nowych produktów/usług, wspieranie zmian konicznych do realizacji celów strategicznych. Motywowanie pracowników, podnoszenie ich umiejętności i zakresu odpowiedzialności.

 • Integracja organizacji - określanie, wspieranie i komunikacja celów operacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją, skuteczna komunikacja w organizacji oraz odpowiednie motywowanie organizacji do osiągnięcia założonych celów krótko  i długoterminowych.

 • Partnerstwo i praca zespołowa – wspieranie proaktywnej współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi skupionymi wokół obszarów funkcjonalnych a nie hierarchicznych podziałów.  Budowanie wspólnej platformy łączącej cele różnych części organizacji w celu optymalizacji efektów osiąganych przez całą firmę. 

 • Inwestycje strategiczne – poszukiwanie nowych możliwości inwestycji prowadzących do szybszego kreowania wartości, wdrożenia nowych produktów/ rozwiązań dla klientów, strategii wejścia na nowe rynki.

 • Komunikacja – poprawa komunikacji na wszystkich szczeblach organizacji oraz z zewnętrznym otoczeniem biznesowym. 

 • Bezpieczeństwo -   polityka BHP, bezpieczeństwo i ochrona ludzi / aktywów, zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

 

Zadania:

 

Zarządzanie strategiczne:

 • Przygotowywanie i realizacja strategii rozwoju spółki.

 • Pełna odpowiedzialność za wyniki finansowe spółki (P&L).

 • Przygotowywanie rocznych planów działalności, nadzór nad procesem budżetowania.

 • Zarządzanie operacyjne spółką, w szczególności optymalizacja procesów oraz kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości i zgodności z wszelkimi normami i wymogami.

 • Rozwijanie działalności biznesowej - poszukiwanie nowych partnerów biznesowych oraz innowacji produktowych oraz możliwości wejścia w nowe segmenty biznesowe i obszary geograficzne. 

 

Sprzedaż i marketing:

 • Dynamiczny rozwój sprzedaży, poprzez wejście w nowe segmenty rynku 

 • Dywersyfikacja portfela produktów

 • Efektywne działania w celu optymalizacji polityki cenowej, marży handlowej oraz kosztów działania spółki

 • Utrzymywanie relacji ze strategicznymi klientami spółki

 • Nadzór nad kreowaniem i realizacją strategii marketingowej

 

Operacje i produkcja: 

 • Doprowadzenie do wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych zakładu

 • Przeprowadzenie procesu poprawy efektywności operacyjnej i optymalizacji procesów produkcyjnych (ograniczenie kosztów wytworzenia, poprawa kapitału obrotowego)

 • Kontrola funkcji zakupowych i logistycznych, rewitalizacja łańcucha dostaw

 • Zadbanie o stabilność zespołu, pozyskanie najlepszej klasy specjalistów

 

Wymagania

Doświadczenie zawodowe:

 • Doświadczenie w zarządie, idealnie w firmie z szeroko pojętej branży metalowej

 • Doświadczenie w sprzedaży B2B do różnych segmentów rynku, w tym do branży motoryzacyjnej 

 • Doświadczenie w sprzedaży na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych byłoby atutem

 • Kilkuletnie doświadczenie w funkcji Prezesa Spółki lub członka zarządu - pełna odpowiedzialność́ za wyniki firmy (P&L) oraz za funkcjonowanie wszystkich obszarów: sprzedaż, produkcja, biuro projektowe, finanse, logistyka oraz HR 

 • Doświadczenie we wprowadzaniu zmian poparte projektami zakończonymi sukcesem 

 • Doświadczenie w skutecznym wdrażaniu projektów/ programów budowy wartości spółki dla udziałowców

 • Doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów /usług/ rozwiązań systemowych we współpracy z różnymi szczeblami organizacji

 • zaniu zespołem 

 • Mile widziane doświadczenie w pracy dla funduszu private equity, spółki notowanej na GPW lub firmy właścicielskiej

Kompetencje i cechy:

 • Ponadprzeciętne zdolności przywódcze; zdolność do budowania prawdziwego zaangażowania w organizacji.

 • Wysoka zdolność strategicznego i analitycznego myślenia.

 • Silna orientacja na realizację celu i budowę wartości spółki.

 • Wysoka skuteczność komunikacyjna oraz doskonałe umiejętności prezentacyjne - umiejętność prowadzania wystąpień publicznych i komunikacji w ramach organizacji jak i z zewnętrznymi interesariuszami.

 • Umiejętność przełożenia strategii na język konkretnych działań operacyjnych i ich korygowania na podstawie sytuacji rynkowej.

 • Bardzo dobre umiejętności pracy zespołowej

 • Umiejętności menedżerskie przejawiające się                                        w skutecznym budowaniu i zarządzaniu zespołem, inspirowaniu, wyznaczaniu i egzekwowaniu celów, motywowaniu, delegowaniu i rozwoju pracowników

 • Przedsiębiorczość, rozumienie rynku

 • Duża sprawność operacyjna

 • Odwaga w kwestionowaniu status quo, orientacja na wprowadzanie zmian

 • Najwyższy poziom umiejętności negocjacyjnych

 • Przedsiębiorczość, dynamizm i inicjatywa

 • Umiejętność podejmowania decyzji

 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

 • Konsekwencja w działaniu

 • Wysoki poziom wewnętrznej motywacji

 • Najwyższe standardy etyki osobistej i biznesowej

Znajomość języka:

 •     Biegła znajomość języka angielskiego

Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe – techniczne/inżynierskie (idealnie związane z obróbką metali)

 • Mile widziane studia MBA

bottom of page