SPÓŁKA

Nasz Klient jest jest jednym z wiodących na rynku polskim producentów wyrobów aluminiowych.

STANOWISKO

Zasadniczym celem Dyrektora ds. Personalnych będzie realizacja polityki HR w odpowiedzi na strategię biznesową Grupy Yawal. Budowanie kultury organizacji, która wspiera cele właścicielskie oraz realizację strategii jak również zapewnienie wsparcia kadrze zarządzającej w procesach związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Głównym wyzwaniem w organizacji jest dynamiczny wzrost, który powinien wspierać intensywną edukację oraz rozwój pracowników jak również system pomiaru ich kompetencji oraz wkładu w ten rozwój.

Dodatkowo, wizja właściciela zakłada budowanie organizacji opartej na zarządzaniu wartościami, współpracę oraz empowerment.

Zadaniem Dyrektora HR będzie dalsze wzmacnianie kluczowych dla firmy wartości, takich jak:

 • Doświadczenie

 • Profesjonalizm

 • Zaangażowanie

 • Orientacja na Klienta

 • Ekologia

 • Innowacyjność

Główne cele strategiczne dla Nowego Dyrektora HR:

 • Zdefiniować strategiczne cele HR, które wdrażają cele biznesowe organizacji (i odwrotnie). Cele

 • operacyjne HR z jasnym przełożeniem na wyniki P&L.

 • Zdefiniować „talent” w organizacji oraz zaproponować programy zarzadzania talentami

 • Ułożyć strukturę organizacji (ludzie, struktura, podejmowanie decyzji, odpowiedzialność za 
  podejmowane decyzje)

 • Zaplanować działania, które mają konkretny wpływ na skalowanie, przez inwestycje w wiedzę oraz narzędzia (tradycyjne szkolenia oraz nowe e-formy dzielenia się wiedzą, platforma HR dla pracowników, ekosystem dzielenia się wiedzą)

 • Zaproponować oraz wdrożyć program motywacyjny oraz zwiększania zaangażowania pracowników, pomiar efektywności pracowników we wdrażanie celów biznesowych zarówno

 • organizacyjnych jak i indywidualnych.

 • Wspierać współpracę i przeciwdziałać silosom organizacyjnym.

 • Zarządzać zespołem HR (7 osobowym)

Nowy Dyrektor ds. Personalnych powinien posiadać zdolność wprowadzania
efektywnych rozwiązań w zakresie:

 • motywacji i budowania zaangażowania pracowników,

 • oceny kompetencji,

 • rozwoju pracowników,

 • oceny rocznej,

 • budowy ścieżek karier,

 • budowy planów sukcesji,

 • rekrutacji,

 • wsparcia pracowników w adaptacji w środowisku pracy.

Wymagania:

✓ Wykształcenie wyższe; optymalnie: prawo, psychologia lub zarządzanie

✓ Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

✓ 7 lat+ progresywnej kariery w HR

✓ doświadczenie w zarządzaniu pionem zasobów ludzkich w spółkach produkcyjnych – szczególnie
    w części produkcyjno- operacyjnej, zatrudniających min. 300 - 500 osób

✓ doświadczenie w zarządzaniu zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym

✓ doświadczenie w HR twardym i miękkim (z naciskiem na HR miękki)

✓ doświadczenie w firmie o wysokich standardach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
    gwarantujące obycie z najlepszymi rozwiązaniami biznesowymi

✓ dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa formalno- prawnego w zakresie spraw pracowniczych oraz
    o zapewnienie bezpieczeństwa pracy (BHP)

✓ mile widziane doświadczenie w pracy dla funduszu private equity lub spółki notowanej na GPW

✓ znajomość prawa pracy

Kompetencje i cechy osobowościowe:

✓ zdolności przywódcze

✓ umiejętność zarządzania zmianą

✓ zdolności analityczne i umiejętność pracy na liczbach

✓ zdolność przełożenia „Talent mindset” na „Business mindset”- rozumianego jako opracowanie planu
    sukcesji  i rozwoju dla pracowników.

✓ Digital champion-umiejętność rozwoju pracownikó poprzez użycie nowych technologii wirtualnych.

✓ umiejętność zbudowania partnerskich relacji z zarządem/ inspirowania do wprowadzania zasadnych
    zmian / zdolność kwestionowania status quo

✓ wysoka zdolność rozwiazywania konfliktów

✓ przedsiębiorczość, zmysł operacyjny

✓ kreatywność, innowacyjność

✓ proaktywne podejście/ odwaga w biznesie

✓ skuteczność w działaniu

✓ doskonałe umiejętności interpersonalne

✓ zdolności negocjacyjne

✓ asertywność, decyzyjność

✓ samodzielność w działaniu – „hands on”

✓ silna orientacja na wyniki

✓ świetne zdolności organizacyjne

✓ umiejętność pracy w zespole

✓ zdolność pracy w bardzo dynamicznie rozwijającej się firmie, a co za tym idzie - stawienia
   czoła wielu wyzwaniom

Miejsce pracy: Południe Polski (województwo śląskie)