SPÓŁKA

Nasz Klient jest nowoczesną spółką inżynieryjno-budowlana, która od 30 lat z sukcesem działa na polskim rynku.

Spółka świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania, kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych, technicznych, systemów automatyki i sterowania, ochrony środowiska, OZE, infrastruktury drogowej oraz serwisu.

Swoje usługi świadczy dla różnych sektorów gospodarki, ale specjalizuje się w obsłudze dużych inwestycji w obszarze energetyki (wytwórczej i dystrybucyjnej), przemysłu, ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej. Wykonuje również prace modernizacyjne, remontowe i konserwacyjne, a także obsługę eksploatacyjną i serwisową instalacji elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych.

STANOWISKO

Nasz Klient poszukuje lidera, który będzie w stanie będzie w stanie wziąć odpowiedzialność za politykę finansową firmy i aktywnie wspierać dalszy rozwój spółki. Z tego względu poszukiwane będą osoby o bardzo silnej orientacji biznesowej. W przypadku kandydatów o bardzo dużym doświadczeniu i sukcesach możliwa będzie opcja wejścia do zarządu spółki.

Wyzwania:

Nadzór nad polityką finansowo–księgową spółki z fokusem na perfekcyjną realizację funkcji kontrolingowej w celu:

 • zapewnienia wysokiej rentowności projektów ü bezpieczeństwa finansowego spółki

 • wsparcia w budowie wartości spółki.

Zakres obowiązków

Polityka finansowa:

 • Odpowiedzialność za politykę finansową spółki

 • Aktywny udział w tworzeniu strategii rozwoju spółki w celu maksymalizacji jej wartości dla

 • akcjonariuszy - wytyczanie celów finansowych we współpracy z zarządem spółki

 • Planowanie strategiczne, sporządzanie symulacji i modeli biznesowych oraz na ich bazie doradzanie zarządowi oraz kluczowej kadrze menedżerskiej w kluczowych sprawach dla spółki

 • Wsparcie w zakresie projektów typu M&A - udział w projektach due dilligence, rekomendacje

 • dotyczące ewentualnych transakcji przejęć

 • Budżetowanie (przygotowanie budżetu oraz cykliczne analizy stanu jego realizacji oraz

 • przyczyn ewentualnych odchyleń od założeń)

Kontrolling :

 • efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym spółki,

 • kontrolę przepływów finansowych (cash flow) i zarządzanie płynnością spółki, analizy rentowności poszczególnych projektów

 • analizy dotyczące sprzedaży

Nadzór nad realizacją projektów​

 • Udział w negocjacjach kontraktów

 • Nadzór nad realizacją i budżetem poszczególnych projektów (średnio, rocznie około 10-15 dużych projektów, o wartości od 10 do kilkudziesięciu mln PLN).

 • Zapewnienie gwarancji bankowych i ubezpieczeń kontraktów.

Sprawozdawczość

 • Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową (księgowość).

 • Przygotowanie raportów finansowych oraz analiz ad-hoc na potrzeby Zarządu -

 • sprawozdawczość zarządcza.

 

Operacje skarbu/ podatki

 • Odpowiedzialność za operacje skarbowe i kontakty z bankami i firmami ubezpieczeniowymi

 • Zarządzanie ryzykiem biznesowym - gwarancje i ubezpieczenia kontraktów

 • Odpowiedzialność za aspekty podatkowe dotyczące spółki.

 

Nadzór nad działem zakupów

 • Nadzór nad zakupami niezbędnych sprzętów i produktów w związku z realizacją kontraktów (negocjacje kontraktów zakupowych, organizacja przetargów, processing zamówień)

 • reprezentowanie firmy przed instytucjami

 • Reprezentowanie firmy wobec Urzędów Skarbowych.

 • Współpraca z audytorami.

 

Zarządzanie zespołem

 • 2 osoby w dziale księgowości

 • 3 osoby w dziale kontrolingu

 • 6 osób w dziale zakupów

Doświadczenie i umiejętności zawodowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse/bankowość) / MBA / studia międzynarodowe o profilu finansowym

 • kilkuletnie, poparte sukcesami doświadczenie w zarządzaniu finansami jako Dyrektor Finansowy lub Członek Zarządu ds. Finansowych, idealnie w firmie z branży inżynieryjno-budowlanej

 • mile widziane wcześniejsze doświadczenie w obszarze w audytu (w firmie należącej do Wielkiej Czwórki)

 • doświadczenie w nadzorze nad projektami

 • bardzo dobra wiedza „techniczna” z zakresu finansów

 • umiejętność budowania modeli finansowych (analityka,

 • modelowanie/prognozy)

 • doskonała znajomość polskich i międzynarodowych standardów

 • rachunkowości

 • znajomość przepisów finansowych i podatkowych

 • umiejętność efektywnego zarządzania cash flow

 • znajomość pakietów oprogramowania księgowo-finansowego

 • oraz zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania -

 • idealnie znajomość SAP (aktualnie jest wdrażany w firmie) ümile widziane doświadczenie w relacjach z bankami, w pozyskiwaniu finansowania oraz w zabezpieczeniu ryzyka

 • biznesowego (gwarancje, ubezpieczenia)

 • doświadczenie operacyjne w zakresie zarządzania funkcjami

 • wsparcia w organizacji

 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą

 • mile widziane doświadczenie w projektach typu M&A doświadczenie w zarządzaniu zespołem

Osobowość i umiejętności

 • charyzmatyczny lider, który potrafi zainspirować zespół swoją wizją

 • wysoka zdolność strategicznego i analitycznego myślenia

 • szerokie horyzonty

 • doskonała orientacja biznesowa oraz umiejętność myślenia i działania w perspektywie zwiększania wartości firmy

 • posiadający umiejętność budowania i zarządzania i zespołami: motywowania, delegowania, egzekwowania realizacji celów oraz rozwoju podległego zespołu

 • umiejętności inicjowania i wdrażania zmian

 • procesowe, metodyczne podejście do zarządzania (umiejętność

 • tworzenia systemowych rozwiązań i porządkowania procesóww organizacji)

 • doskonałe zdolności komunikacyjne

 • zaangażowanie

 • duża sprawność operacyjna

 • silna orientacja na realizację celu

 • decyzyjność

 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów zdolności negocjacyjne

 • wysoka kultura osobista

Języki obce:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Lokalizacja: Wrocław